Ανταγωνιστικός κατασκευαστής PCB

flexible PCB with gold finger

εύκαμπτο PCB με χρυσό δάχτυλο

Πλακέτα δύο επιπέδων, πάχος πλακέτας: 0,30 mm.

Τελικό πάχος χαλκού: 35um,

Φινίρισμα: ENIG

4 layer flexible board

Εύκαμπτη πλακέτα 4 επιπέδων

Πλακέτα 4 επιπέδων, πάχος πλακέτας: 0,60 mm.

Τελικό πάχος χαλκού: 35um,

Φινίρισμα: ENIG