Ανταγωνιστικός κατασκευαστής PCB

flexible PCB with gold finger

εύκαμπτο PCB με χρυσό δάχτυλο

Πίνακας δύο στρώσεων, πάχος σανίδας: 0,30 mm;

Τελειωμένο πάχος χαλκού: 35um,

Φινίρισμα: ENIG

4 layer flexible board

Εύκαμπτη σανίδα 4 στρώσεων

Σανίδα 4 στρώσεων, πάχος σανίδας: 0,60 mm;

Τελειωμένο πάχος χαλκού: 35um,

Φινίρισμα: ENIG